Min arbetsmetod

Så går det till när vi jobbar tillsammans

Som copywriter behöver du ha en effektiv arbetsmetod och här under kan du ta del av min. Självklart är det omöjligt att dra alla uppdrag över en kam, men min arbetsmetod för att kunna leverera vass copy som kommunicerar med dina kunder på bästa möjliga sätt ser ut ungefär så här:

Steg 1

Vi sätter oss ned tillsammans, tar en kopp kaffe och diskuterar igenom vad du vill ha ut av uppdraget. Jag tar del av befintligt underlag om företaget och sätter sedan på mig min nyfikna hatt – jag ställer frågor om verksamheten och tar upp de problem som finns. Stort fokus läggs på vilket huvudbudskap du vill kommunicera ut och på vilka som är din målgrupp – allt för att kunna kommunicera med dina kunder så bra som möjligt.

Utifrån denna diskussion lägger vi tillsammans upp en kommunikationsstrategi – vi beslutar vilket medium som ska användas och hur ska kommunikationen ska utformas.

Steg 2

Efter att uppdragsformuleringen är klar samlar jag, om uppdraget inte redan är glasklart, in ytterligare information genom att intervjua dig och göra research på egen hand.

När jag sedan känner att jag har all den information jag behöver gnuggar jag geniknölarna, vässar min penna och sätter igång att formulera en idé för kommunikationen. Den idén landar sedan i slagkraftiga texter som passar ditt företags personlighet och affärsidé.

Steg 3

När texterna börjar anta sin slutliga form har vi en avstämning för att säkerställa att jag är på rätt spår i kommunikationen. Eventuella ändringar görs därefter – målet är att du som kund ska bli nöjd.

Steg 4

Innan den slutgiltiga versionen landar på ditt bord korrekturläses givetvis all text.

Steg 5

Vi firar slutfört uppdrag med pompa och ståt.